H.O.S.V. de Vrolijke Hond

Nieuws pagina

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Examens:

Op zaterdag 4 juni 2022 zal er een VEG examen zijn  voor 8 examen kandidaten.

U bent van harte welkom om te komen kijken!

Examens:

Op zaterdag 3 juli 2021 zullen wij een EG examen gaan afnemen voor 9 examen kandidaten.
Op zaterdag 10 juli 2021 zullen wij een puppy examen gaan afnemen voor 11 kandidaten.

U bent van harte welkom om te komen kijken!

Woensdag 28 april 2021

Beste cursisten,

Vanaf 1 mei starten we weer met lesgeven in kleine groepjes op zaterdag ochtend.

Dinsdag 27 oktober 2020

Beste cursisten,

Jullie hebben vast vanavond ook de nieuwe Corona regels gehoord en dat we niet met meer dan 4 personen ook buiten bij elkaar mogen zijn. Dit betekent voor onze vereniging dat wij geen les meer mogen geven.

Dinsdag 19 mei 2020

Beste leden van HOSV de Vrolijke Hond,

2020 is voor ons helaas geen goed jaar geweest. We begonnen koud en donker waardoor de avond trainingen werden gecanceld. De zaterdag trainingen gingen gelukkig wel door! Van de Gemeente Houten hebben we een prachtig hek gekregen waar we zeer dankbaar voor waren. Maar helaas heeft de Gemeente ons behoorlijk laten zitten… Kuilen werden niet opgevuld met alle risico’s van dien. Na een flinke regenbui stond je tot je enkels in de blubber, gras wordt niet gemaaid etc etc. Toen kwam het Corona virus waardoor we toch gedwongen waren de lessen te stoppen. Eindelijk kwam er licht aan de horizon en waren we voornemens de lessen weer te starten en toen…… brand in het huisje…. Ongelooflijk, kortsluiting in de meterkast bleek de oorzaak. We hebben getracht nog wat spullen te redden maar eigenlijk is alles verwoest. Dit is echt een grote strop voor de vereniging. We hadden eindelijk gespaard om mooie spullen aan te schaffen en alles is in een klap weg. We zullen dus weer helemaal opnieuw moeten beginnen.

Woensdag 13 mei hebben wij een bestuursvergadering gehad. Het huilen stond ons nader dan het lachen, wat een ellende. Zowel emotioneel als financieel. Gelukkig houden we de moed erin. Ons hondenhart is nou eenmaal erg groot…. Daarom hebben we besloten zaterdag 16 mei de trainingen weer te hervatten. Dit hebben we in de groeps-app al medegedeeld. Wel zal er een en ander moeten veranderen willen wij het hoofd boven water kunnen houden en blijven voortbestaan als vereniging.

Zo is er besloten dat wij toch het lesgeld moeten verhogen. Als u 1 keer per week traint zal dit van € 15,- per maand naar € 20,- per maand gaan als u 2 keer per week traint zal dit van € 20,- per maand naar € 25,- per maand gaan. Ook moeten wij strenger optreden wanneer het lesgeld niet is voldaan…. Helaas… Dus vanaf heden zullen wij bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld de cursist niet toelaten tijdens de les.

Tijdens de brand is zowat alles verwoest, dit houdt in dat wij geen cursus behendigheid, cursus fly-bal en cursus speuren meer kunnen geven. Uiteraard hopen wij dat in de toekomst weer wel te kunnen aanbieden.